Lilotech

CÔNG TY LILOTECH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH LỄ TÂN

☘️☘️Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. ☘️☘️ Được tạo mọi điều kiện để phát triển sự nghiệp và khả năng của bản thân.

Lilotech

TUYỂN THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Tuyển thực tập sinh nhân sự không yêu cầu kinh nghiệm

Lilotech

TUYỂN THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ

Hỗ trợ công tác tuyển dụng, làm đầy đủ các bước của một quy trình tuyển dụng( đăng tin tuyển dụng, lọc CV, …). Hỗ trợ tìm kiếm ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn. Báo cáo tuyển dụng

Lilotech

CÔNG TY LILOTECH TUYỂN THỰC TẬP SINH

CÔNG TY LILOTECH TUYỂN THỰC TẬP SINH NGÀNH MARKETING.