Lilotech

TỔNG QUAN HỆ THỐNG CRM

 

I. Giới thiệu: 

• CRM( Customer Relationship Management) nó mang ý nghĩa là “quản trị quan hệ khách hàng”.
• Hệ thống CRM sẽ  giúp các doanh nghiệp tiếp cận và giao tiếp với khách hàng một cách hiệu quả hơn. Như quản lý về thông tin liên hệ , tài khoản.
• Bên cạnh có hệ thống giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu khách hàng,    phân cấp độ khách hàng , tìm kiếm khách hàng tiềm năng và lâu năm.
• Để từ đó, doanh nghiệp có được hướng đi đúng đắn trong việc chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả nhất.

II. Chức năng của hệ thống CRM:

- Quản lý chăm sóc khách hàng
- Tích Hợp tổng đài cloud phone
- Tự động gửi mail (gửi mail nhân dịp ngày lễ, tết, thông báo,...)
- Tự động gửi sms(gửi sms nhân dịp ngày lễ, tết, thông báo,...)
- Nhắc lịch cho nhân viên
- Quản lý công việc
- Quản lý kho
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý giao hàng
- Quản lý nhân viên
- Quản lý khảo sát từ khách hàng
- Báo cáo thống kê

III. Lợi ịch của CRM khi áp dụng trong doanh nghiệp

⇒ CRM giúp cải thiện việc tổ chức thông tin

⇒ Nâng cao khả năng truyền đạt thông tin
⇒ CRM giúp cải thiện dịch vụ khách hàng
⇒ CRM giúp tự động hóa công việc hàng ngày
⇒ CRM mang lại hiệu quả cao hơn cho nhiều nhóm
⇒ CRM giúp cải thiện dữ liệu phân tích và báo cáo

IV. Một số giao diện của hệ thống CRM